DPO1159/2014
ID intern unic:  353168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1159
din  27.05.2014
privind conferirea de distincţii de stat
doamnelor Ana DABIJA şi Nadejda MELENTIEVA
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 326
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de drept, îndeplinire ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    doamnei Ana DABIJA      -    director al Departamentului Instituţiilor
                                                  Penitenciare;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Nadejda
    MELENTIEVA                -    specialist principal în Departamentul
                                                  Instituţiilor Penitenciare.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII  MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1159-VII. Chişinău, 27 mai  2014.