DPO1160/2014
ID intern unic:  353169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1160
din  27.05.2014
privind conferirea  de distincţii de stat
doamnei Maria PASLARI şi domnului Nicolai CERVENCOV
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 327
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru  merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Maria PASLARI              -    rector interimar al  Universităţii de Stat
                                                 „Grigore Ţamblac” din Taraclia;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Nicolai CERVENCOV    -    profesor universitar la Universitatea de
                                                 Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII  MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1160-VII. Chişinău, 27 mai 2014.