DPO1166/2014
ID intern unic:  353223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1166
din  30.05.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului  Alexandru  CAZACU
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 334
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Alexandru CAZACU, conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată „Cazacu & Co”, raionul Criuleni, i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1166-VII. Chişinău, 30 mai 2014.