DPO1167/2014
ID intern unic:  353224
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1167
din  30.05.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului  Mihai  SEVEROVAN
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 335
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele centrale ale administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social - economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Mihai SEVEROVAN, preşedinte al Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1167-VII. Chişinău, 30 mai 2014.