DPO1168/2014
ID intern unic:  353225
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1168
din  30.05.2014
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 336
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul gospodăriei locativ-comunale, contribuţie la asigurarea prestării de servicii către beneficiari şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CHIPERI Mihail              -    director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                 „Apă-Canal”,  Orhei
    KAREŢKI Mihail            -    şef de secţie la Institutul Municipal de
                                                 Proiectări  „Chişinăuproiect”
    MĂRGINEANU Ion       -    director al Întreprinderii Municipale
                                                 „Infocom”,  Chişinău;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    COSTOV Constantin      -    director al Întreprinderii Municipale
                                                 „Apă-Canal”,  Străşeni
    CULEVA Maria              -    director al Întreprinderii Municipale de
                                                  Locuinţe şi Servicii Comunale, Ceadîr-
                                                  Lunga
    DADU Vasile                  -    şef de sector la Asociaţia de Gospodărire
                                                 a Spaţiilor Verzi, Chişinău
    DOGOTARU Dorian       -    şef de serviciu la Societatea pe Acţiuni
                                                 „Apă-Canal”,  Chişinău
    ENI Pavel                        -    director de filială la Combinatul Servicii
                                                  Funerare,  Chişinău
    ISPIR Ion                        -    şofer în Parcul Urban de Autobuze, Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1168-VII. Chişinău, 30 mai 2014.