DPO1171/2014
ID intern unic:  353329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1171
din  05.06.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Jolanta CHELMINSKA
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 343
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Polonă şi Republica Moldova, doamnei Jolanta CHELMINSKA, voievod al voievodatului Lodz, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1171-VII. Chişinău, 5 iunie 2014.