DPO1172/2014
ID intern unic:  353330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1172
din  05.06.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie
„Raisa Pacalo”
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 344
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului preuniversitar în domeniul ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor medicali de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1172-VII. Chişinău, 5 iunie 2014.