DPO1173/2014
ID intern unic:  353331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1173
din  05.06.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Colegiului Naţional de Medicină
şi Farmacie
„Raisa Pacalo”
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 345
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul învăţămîntului mediu de specialitate, contribuţie la modernizarea procesului de formare iniţială a specialiştilor medicali şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    EMILIAN Rodica                  -    şef de secţie
    MARANDIUC Aculina          -    director adjunct;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    COBÎLEANSCHI Svetlana    -    director adjunct
    COJUHARI Ana                    -    şef de secţie
    NICU Tatiana                         -    contabil-şef
    TALMAŢCHI Lucia               -    metodist;
Medalia „Nicolae Testemiţanu” următorilor:
    BOTNARCIUC Ludmila       -    metodist
    ENI Elena                              -    şef de secţie
    ŞARPE Viorica                      -    profesor
    VAHNOVAN Victor             -    profesor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1173-VII. Chişinău, 5 iunie 2014.