DPO1174/2014
ID intern unic:  353332
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1174
din  05.06.2014
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Întreprinderea de Stat
„Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 346
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor, merite în utilizarea raţională a fondului funciar şi înalt profesionalism,  se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Vasile LUNGU           - şef de direcţie;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Nadejda CABA          - şef de direcţie
    domnului Fiodor PĂDURE        - şef al filialei din Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1174-VII. Chişinău, 5 iunie 2014.