DPO1175/2014
ID intern unic:  353333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1175
din  05.06.2014
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 347
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Dan DUBCOVEŢCHI se numeşte, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, în funcţia de judecător la Judecătoria Slobozia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1175-VII. Chişinău, 5 iunie 2014.