HGO436/2014
ID intern unic:  353362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 436
din  10.06.2014
privind implementarea Programului de asistenţă
ehnică şi financiară acordată de Guvernul României
pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 473
    În vederea executării Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, lista de proiecte pentru instituţiile preşcolare, propuse spre finanţare în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.
    2. Se desemnează Fondul de Investiţii Sociale din Moldova ca entitate responsabilă de pregătirea, implementarea şi raportarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.
    3. Consiliul naţional al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova se autorizează să ajusteze, în caz de necesitate, lista proiectelor, în funcţie de obiective, costuri şi cheltuielile operaţionale de implementare a Programului.

    PRIM-MINISTRU                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                           Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                 Tatiana Potîng
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                     Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                Maia Sandu

    Nr. 436. Chişinău, 10 iunie 2014.

     anexa