OMF71/2014
ID intern unic:  353368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 71
din  30.05.2014
cu privire la aprobarea formularului tipizat
de document primar „Act de confirmare a creanţelor
şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor
economice între rezidenţii Republicii Moldova”
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 809
    În baza prevederilor art. 11 alin. (2), lit. a) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61), cu modificările ulterioare, art. 21 alin. (2) din Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 127-130, art. 496), cu modificările ulterioare, şi în scopul asigurării unei prezentări relevante în situaţiile financiare a diferenţelor de curs valutar aferente creanţelor, datoriilor, inclusiv avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină, ca urmare a operaţiunilor efectuate între rezidenţii Republicii Moldova, cu excepţia operaţiunilor la care una dintre părţi este o bancă licenţiată,
ORDON:
    Se aprobă:
    1. Formularul tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (anexa nr. 1).
    2. Instrucţiunea privind modul de completare a formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (anexa nr. 2).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                    Anatol ARAPU

    Nr. 71. Chişinău, 30 mai 2014.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2