DPO1178/2014
ID intern unic:  353448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1178
din  10.06.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Tamás AJÁN
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 356
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea sportului în Republica Moldova, pentru contribuţie substanţială la consolidarea bazei tehnico-materiale a sportului cu haltere şi la evoluarea reuşită a sportivilor în cadrul competiţiilor internaţionale, domnului Tamás AJÁN, preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Haltere, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1178-VII. Chişinău, 10 iunie 2014.