DPO1179/2014
ID intern unic:  353449
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1179
din  10.06.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Maria BULGARU
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 357
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în învăţămîntul universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi merite în promovarea standardelor europene în domeniul asistenţei sociale, doamnei Maria BULGARU, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1179-VII. Chişinău, 10 iunie 2014.