DPO1180/2014
ID intern unic:  353450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1180
din  10.06.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Oltița BOJESCU
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 358
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul educaţiei preşcolare şi contribuţie la consolidarea bazei tehnico-materiale a Creşei-Grădiniţă nr.100 „Îngeraşul” din municipiul Chişinău, doamnei Oltiţa BOJESCU, ex-director, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1180-VII. Chişinău, 10 iunie 2014.