DPO1181/2014
ID intern unic:  353451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1181
din  10.06.2014
privind conferirea de distincţii de stat
unor
colaboratori ai Universităţii de Stat
„Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 359
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Andrei POPA              - rector;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului  Victor AXENTII        - decan
    domnului Sergiu CORNEA         - prorector
    domnului Vasile DRUMOV        - prorector
    doamnei Iulia VICOL                 - decan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1181-VII. Chişinău, 10 iunie 2014.