HGO432/2014
ID intern unic:  353458
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 432
din  09.06.2014
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei la 1 ianuarie 2014
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 480
    În temeiul art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Cadastrul funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2014, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Vasile Bumacov

    Nr. 432. Chişinău, 9 iunie 2014.

   
cadastrul funciar