DPC1201/2014
ID intern unic:  353564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1201
din  23.06.2014
pentru modificarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 1118-VII din 23 aprilie 2014
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 385
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Din articolul unic al Decretului Preşedintelui Republicii  Moldova nr. 1118-VII din 23 aprilie 2014 privind conferirea de distincţii de stat unor manageri din cadrul Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova se exclude următorul compartiment:
 „Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Nicolae ANDRIEŞ    - manager în domeniul cinegetic al subdiviziunii
                                                       teritoriale Căuşeni; ”

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1201-VII. Chişinău, 23 iunie 2014.