DPO1209/2014
ID intern unic:  353566
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1209
din  24.06.2014
privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 387
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin.(3) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Sergiu GODOROGEA se reconfirmă în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1209-VII. Chişinău, 24 iunie 2014.