LPC95/2014
ID intern unic:  353616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 95
din  12.06.2014
pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014
nr. 330 din 23 decembrie 2013
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 401
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 9–13, art. 20) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „4823575,2” şi „100000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „4973575,2” şi „250000,0”.
    2. La articolul 4:
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 constituie 1000 de lei, cu începere de la 1 iulie 2014.”
    articolul se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Calcularea salariului tarifar se va realiza în baza coeficienţilor de multiplicare stabiliţi pînă la data de 31 decembrie 2013.
    (8) Compania Naţională de Asigurări în Medicină va asigura mecanismul de ajustare a cheltuielilor financiare necesare pentru realizarea prevederilor alin. (6).”
    3. Anexa nr. 1:
    compartimentul II:
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifrele „4823575,2” se substituie cu cifrele „4973575,2”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifrele „4493700,9” se substituie cu cifrele „4531200,9”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele „71893,6” se substituie cu cifrele „109393,6”;
    la poziţia „4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale”, cifrele „143787,1” se substituie cu cifrele „218787,1”;
    compartimentul III:
    la poziţia „III. Deficit (-)”,  cifrele „-100000,0” se substituie cu cifrele „-250000,0”;
    la poziţiile „1. Surse de finanţare” şi „2. Modificarea soldurilor la conturi”, cifrele „+100000,0” se substituie cu cifrele „+250000,0”.
    4. Anexa nr. 2:
    la poziţia „5. Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească””, cifrele „2247250,0” se substituie cu cifrele „2282250,0”;
    la poziţia „6. Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă””, cifrele „154324,1” se substituie cu cifrele „156324,1”;
    la poziţia „7. Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu””, cifrele „6619,7” se substituie cu cifrele „7119,7”;
    la poziţia „9. Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală””, cifrele „71893,6” se substituie cu cifrele „109393,6”;
    la poziţia „10. Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii””, cifrele „143787,1” se substituie cu cifrele „218787,1”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Igor CORMAN

    Nr. 95. Chişinău, 12 iunie 2014.