DPO1207/2014
ID intern unic:  353625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1207
din  24.06.2014
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 410
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, merite în promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CODREAN Valeriu               -  secretar interimar al Preturii sectorului Buiucani
                                                      al municipiului Chişinău
    DOBROVOLSCAIA Lidia    - specialist principal la Pretura sectorului Buiucani
                                                     al municipiului Chişinău;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    MISTREANU Vasile             -  vicepretor al sectorului Buiucani al municipiului
                                                     Chişinău
    ROŞCA Tamara                    -  şef de serviciu la Pretura sectorului Buiucani al
                                                      municipiului Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1207-VII. Chişinău, 24 iunie 2014.