OMFC79/2014
ID intern unic:  353646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 79
din  20.06.2014
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 906
    În temeiul articolului 7 alineatul (5) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În anexa nr.1 „Clasificaţia veniturilor bugetare”:
    1.1.  Capitolul 315.00 „Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat” după paragraful 06, se completeteză cu paragraful 07, care se expune în următoarea redacţie:
    „315.07 „Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru şcolile sportive”.”
    2. În anexa nr.2 „Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare”:
    2.1. Grupa principală 08.00 „Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret” se completează cu grupa 25, în următoarea redacţie:
    „08.25 „Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” .”
    3. În anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”:
    3.1. Se introduce tipul 524 cu următoarea denumire:
    „524 „Şcoli sportive finanţate prin transferuri cu destinaţie specială” ”.
    4. În anexa nr.6 „Clasificaţia programelor şi subprogramelor”:
    4.1. Programul 86.00 „Tineret şi sport” se completează cu subprogramul 04, în următoarea redacţie:
    „86.04 „Asigurarea de către stat a şcolilor sportive la nivel local”.”
    5. În anexa nr.8 „Indicaţii metodice privind aplicarea clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare”:
    5.1. După descrierea grupei 08.10 „Organe administrative” se completează cu grupa 08.25 în următoarea redacţie:
    08.25 „Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” 
    Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru şcolile sportive.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu etapa de elaborare a proiectului de buget 2015.

    MINISTRUL FINANŢELOR                        Anatol ARAPU

    Nr. 79. Chişinău, 20 iunie 2014.