OMFC83/2014
ID intern unic:  353647
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 83
din  25.06.2014
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 907     Data intrarii in vigoare : 04.07.2014
    În temeiul articolului 7 alineatul (5) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În anexa nr.1 „Clasificaţia veniturilor bugetare”:
    1.1. La capitolul 111.00 „Impozite pe venit”, denumirea paragrafului 20 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
     „111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată” ”.
    1.2. La capitolul 115.00 „Impozite interne pe mărfuri şi servicii”, denumirea paragrafului 41 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    115.41 „Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”.
    1.3. La capitolul 122.00 „Taxele şi plăţile administrative”:
    1.3.1. Denumirea paragrafelor 30 şi 68 se modifică şi se expun în următoarea redacţie:
    122.30 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii”;
    122.68 „Taxa pentru salubrizare”.
    1.3.2. Paragraful 67 se exclude.
    2. În anexa nr.4 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „A. Autorităţi publice centrale şi locale şi alţi beneficiari de mijloace din buget””:
    2.1. În subcapitolul „Autorităţi publice centrale” se introduc coduri noi şi se expun în următoarea redacţie:
    „459 „Agenţia Naţională Antidoping”;
    „460 „Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional”.
    3. În anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”:
    3.1.  Se introduc tipuri noi,  cu următoarele denumiri:
    „795 Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova” ”;
    „796 Proiectul „Ameliorarea competitivităţii II” ”;
    „ 934 Proiectul „Florile şi talentele cresc la lumină” ” .
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                             Anatol ARAPU

    Nr. 83. Chişinău, 25 iunie 2014.