DPO1226/2014
ID intern unic:  353709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1226
din  03.07.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului William Henry MOSER
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 426
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-americane, domnului William Henry MOSER, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr.1226-VII. Chişinău, 3 iulie 2014.