DPO1230/2014
ID intern unic:  353713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1230
din  04.07.2014
privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 430
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Elena CARPENCO se reconfirmă, pînă la expirarea împuternicirilor, în funcţia de judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1230-VII. Chişinău, 4 iulie 2014.