OME112/2014
ID intern unic:  353763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 112
din  24.06.2014
cu privire la aprobarea în calitate de reglementare
de metrologie legală – procedură de măsurare legală
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 917
    Pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova şi întru executarea art. 2, pct. (2), lit. d) şi art. 13, alin. (1) ale Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea Institutului Naţional şi Metrologie
ORDON:
    1. Se aprobă în calitate de reglementare de metrologie legală – procedură de măsurare legală:
    - PML 5-01:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie. Măsurarea transmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transport” (se anexează).
    2. Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii:
    - să asigure plasarea prezentei proceduri de măsurare legală pe pagina web a Ministerului Economiei şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - să transmită prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie (INM).
    3. INM să publice informaţia cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală menţionate în punctul 1 al prezentului ordin în revista de specialitate „Metrologie” şi să asigure plasarea informaţiei respective pe pagina web.
    4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcină viceministrului dlui Dumitru Godoroja.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                Valeriu LAZĂR

    Nr. 112. Chişinău, 24 iunie 2014.


    Sistemul Naţional de Metrologie