OMFC89/2014
ID intern unic:  353766
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 89
din  03.07.2014
privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 920     Data intrarii in vigoare : 11.07.2014
    În temeiul articolului 7 alineatul (5) al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind clasificaţia bugetară”, se operează următoarele completări.
    1. În anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget””, se introduc tipurile 934 şi 935 cu următoarele denumiri:
    „934 Instrumentul transfrontalier de management al deşeurilor pentru localităţile rurale – CBCRurWaste,
    935 Inventarierea transfrontalieră a solurilor degradate - CRING”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                        Anatol ARAPU

    Nr. 89. Chişinău, 3 iulie 2014.