LPC106/2014
ID intern unic:  353827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  19.06.2014
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 440
    Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 34) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „25 814 830,3” şi „28 217 863,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „26 203 809,0” şi „28 606 842,2”.
    2. La articolul 2 punctul 5) litera b), cifrele „10 000,0” se substituie cu cifrele „2000,0”.
    3. La articolul 7, cifrele „5 866 062,0” şi „1 920 984,6” se substituie, respectiv, cu cifrele „5 871 402,0” şi „1 926 324,6”.
    4. Anexa nr. 1:
    la poziţia „VENITURI, TOTAL”, cifrele „25 814 830,3” se substituie cu cifrele „26 203 809,0”;
    la poziţia „Granturi”, cifrele „2 468 672,6” se substituie cu cifrele „2 857 651,3”;
    la poziţia „Granturi externe”, cifrele „2 459 214,2” se substituie cu cifrele „2 848 192,9”;
    la poziţia „CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele „28 217 863,5” se substituie cu cifrele „28 606 842,2”;
    la poziţia „Servicii de stat cu destinaţie generală”, cifrele „1 430 720,7” se substituie cu cifrele „1 422 720,7”;
    la poziţia „Organe administrative”, cifrele „143 151,6” se substituie cu cifrele „135 151,6”;
    la poziţia „Instanţe judecătoreşti”, cifrele „315 661,4” se substituie cu cifrele „331 135,1”;
    la poziţia „Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe”, cifrele „150 293,5” se substituie cu cifrele „134 819,8”;
    la poziţia „Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”, cifrele „2 186 614,9” se substituie cu cifrele „2 182 614,9”;
    la poziţia „Trupe de carabinieri”, cifrele „82 773,3” se substituie cu cifrele „81 773,3”;
    la poziţia „Poliţia de frontieră”, cifrele „267 772,1” se substituie cu cifrele „264 772,1”;
    la poziţia „Învăţămîntul”, cifrele „3 432 269,2” se substituie cu cifrele „3 801 467,9”;
    la poziţia „Învăţămînt preşcolar”, cifrele „41 605,0” se substituie cu cifrele „410 583,7”;
    la poziţia „Învăţămînt secundar”, cifrele „734 476,1” se substituie cu cifrele „734 176,1”;
    la poziţia „Învăţămînt mediu de specialitate”, cifrele „444 602,4” se substituie cu cifrele „445 122,4”;
    la poziţia „Asigurarea şi asistenţa socială”, cifrele „5 020 262,9” se substituie cu cifrele „5 020 862,9”;
    la poziţia „Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe”, cifrele „185 098,2” se substituie cu cifrele „185 698,2”;
    la poziţia „Complexul pentru combustibil şi energie”, cifrele „408 754,9” se substituie cu cifrele „428 754,9”;
    la poziţia „Reţele de gaze”, cifrele „95 131,8” se substituie cu cifrele  „115 131,8”;
    la poziţia „Alte servicii legate de activitatea economică”, cifrele „256 412,1” se substituie cu cifrele „264 152,1”;
    la poziţia „Alte servicii legate de activitatea economică”, cifrele „222 867,0” se substituie cu cifrele „230 607,0”;
    la poziţia „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale”, cifrele „4 572 103,6” se substituie cu cifrele „4 577 443,6”;
    la poziţia „Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”, cifrele „445 896,0” se substituie cu cifrele „451 236,0”;
    la poziţia „Creditarea netă”, cifrele „-126 467,0” se substituie cu cifrele „-128 367,0”.
    5. Anexa nr. 2:
    în compartimentul „107. Consiliul Superior al Magistraturii”, poziţia „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 4 „Justiţia” şi grupa   4.3 „Instanţe judecătoreşti” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

313563,4
313300,4
263,0
 
 
Justiţia
4
313563,4
313300,4
263,0
 
 
Cheltuieli curente
4100
234141,8
233878,8
263,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

4111, 112, 116

184467,8
184467,8
 
 
 
Cheltuieli capitale
4200
79421,6
79421,6
 
 
 

dintre care investiţii capitale în construcţii

4241
59540,0
59540,0
 
 
 

Instanţe judecătoreşti

4
3301019,3
300756,3
263,0
 
 
Justiţia
4
3
40


301019,3
300756,3
263,0
 
 

Înfăptuire a judecății în curțile de apel

4
3
40
4

85717,8
85497,8
220,0
 
 
Înfăptuire a judecăţii în judecătorii
4
3
40
5

215301,5
215258,5
43,0
 
 

    în compartimentul „121. Ministerul Economiei”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, grupa principală 1 „Servicii de stat cu destinaţie generală”, partea generală a grupei principale 16 „Complexul pentru combustibil şi energie”, grupa 16.1 „Reţele de gaze” şi grupa principală 19 „Alte servicii legate de activitatea economică” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

592322,0
438947,8
167,0
 
153207,2
Cheltuieli curente
100
150562,1
150395,1
167,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

31720,2
31720,2
 
 
 
Cheltuieli capitale
200
441759,9
288552,7
 
 
153207,2

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1
28230,3
28180,3
50,0
 
 
Cheltuieli curente
1100
27998,3
27948,3
50,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

1111, 112, 116

21216,4
21216,4
 
 
 
Cheltuieli capitale
1200
232,0
232,0
 
 
 

Organe administrative

1
1028230,3
28180,3
50,0
 
 
Serviciile generale economice şi comerciale
1
10
50


28230,3
28180,3
50,0
 
 

Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei

1
10
50
1

18261,5
18261,5
 
 
 
Reglementare prin licenţiere
1
10
50
6

3310,0
3310,0
 
 
 
Administrare a patrimoniului de stat
1
10
50
9

6658,8
6608,8
50,0
 
 

Complexul pentru combustibil şi energie

16
422754,9
271885,1
 
 
150869,8
Cheltuieli curente
16100
17576,1
17576,1
 
 
 

dintre care cheltuieli de personal

16111, 112, 116

755,0
755,0
 
 
 
Cheltuieli capitale
16200
405178,8
254309,0
 
 
150869,8
Reţele de gaze
16
1109131,8
78002,5
 
 
31129,3
Dezvoltarea sectorului energetic
16
1
58


109131,8
78002,5
 
 
31129,3
Reţele şi conducte de gaz
16
1
58
2

109131,8
78002,5
 
 
31129,3

Alte servicii legate de activitatea economică

19
141336,8
138882,4
117,0
 
2337,4
Cheltuieli curente
19100
104987,7
104870,7
117,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

19111, 112, 116

9748,8
9748,8
 
 
 
Cheltuieli capitale
19200
36349,1
34011,7
 
 
2337,4

Alte servicii legate de activitatea economică

19
3141336,8
138882,4
117,0

2337,4
Serviciile generale economice şi comerciale
19
3
50


126767,6
124313,2
117,0
 
2337,4
Promovare a exporturilor
19
3
50
2

32862,7
30525,3
 
 
2337,4
Susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii
19
3
50
4

81388,8
81388,8
 
 
 
Protecţie a consumatorilor
19
3
50
8

7148,1
7148,1
 
 
 
Securitate industrială
19
3
50
11

5368,0
5251,0
117,0
 
 
 Dezvoltarea industriei  19  3  60      271,7  271,7      
 Dezvoltare clusterială a sectorului industrial  19  3 60  2    271,7  271,7      
 Dezvoltarea reglementărilor tehnice naționale  19  3  68      14297,5  14297,5      
 Dezvoltare a sistemului național de standardizare  19  3  68  2    4900,0  4900,0      
 Dezvoltare a sistemului național de metrologie 19 3 68  4    7397,5  7397,5      
 Dezvoltare a sistemului național de acreditare 19  3 68  5    2000,0  2000,0      

    în compartimentul „125. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 6 „Învăţămîntul” şi grupa 6.8 „Învăţămînt mediu de specialitate” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

1238919,2
789035,6
37729,5
46000,0
386154,1
Cheltuieli curente
100
378484,3
346135,0
32349,3
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
96805,8
88239,7
8566,1
 
 
Cheltuieli capitale
200
860434,9
442900,6
5380,2
46000,0
386154,1

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
4000,0
4000,0
 
 
 
Învăţămîntul
6
160757,7
132251,1
28506,6
 
 
Cheltuieli curente
6100
139999,5
116723,1
23276,4
 
 

dintre care cheltuieli de personal

6111, 112, 116
42801,3
37589,3
5212,0
 
 
Cheltuieli capitale
6200
20758,2
15528,0
5230,2
 
 

dintre care investiţii capitale în construcţii

6241
4000,0
4000,0
 
 
 

Învăţămînt mediu de specialitate

6
890388,2
62271,5
28116,7
 
 

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6
8
88


90388,2
62271,5
28116,7
 
 

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6
8
88
9

90388,2
62271,5
28116,7
 
 

    în compartimentul „127. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 10 „Asigurarea şi asistenţa socială” şi grupa 10.11 „Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

504726,8
378004,5
14920,6
96084,6
15717,1
Cheltuieli curente
100
462737,1
351831,9
14920,6
95984,6
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
147775,6
145025,2
1824,0
926,4
 
Cheltuieli capitale
200
41989,7
26172,6
 
100,0
15717,1

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
10077,2
10077,2
 
 
 

Asigurarea şi asistenţa socială

10
493726,8
367004,5
14920,6
96084,6
15717,1
Cheltuieli curente
10100
460737,1
349831,9
14920,6
95984,6
 

dintre care cheltuieli de personal

10111, 112, 116
147775,6
145025,2
1824,0
926,4
 
Cheltuieli capitale
10200
32989,7
17172,6
 
100,0
15717,1

dintre care investiţii capitale în construcţii

10241
1077,2
1077,2
 
 
 

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10
11101757,9
86040,8
 
 
15717,1
Protecţia socială
10
11
90


101757,9
86040,8
 
 
15717,1

Protecţie a şomerilor

10
11
90
8

25794,6
25794,6
 
 
 

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10
11
90
19

49932,7
49932,7
 
 
 

Susţinere a activităţilor sistemului de protecţie socială

10
11
90
20

26030,6
10313,5
 
 
15717,1

    în compartimentul „128. Ministerul Sănătăţii”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 6 „Învăţămînt” şi grupa     6.8 „Învăţămînt mediu de specialitate” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

867174,7
596962,8
150937,3
 
119274,6
Cheltuieli curente
100
717110,0
582811,0
134299,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
309904,9
247163,5
62741,4
 
 
Cheltuieli capitale
200
150064,7
14151,8
16638,3
 
119274,6

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
1801,4
 
1801,4
 
 
Învăţămîntul
6
235601,9
212527,1
23074,8
 
 
Cheltuieli curente
6100
232910,6
211686,6
21224,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

6111, 112, 116
43342,5
31407,8
11934,7
 
 
Cheltuieli capitale
6200
2691,3
840,5
1850,8
 
 

Învăţămînt mediu de specialitate

6
868209,3
52562,5
15646,8
 
 

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6
8
88


68209,3
52562,5
15646,8
 
 

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6
8
88
9

68209,3
52562,5
15646,8
 
 

    în compartimentul „129. Ministerul Educaţiei”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 6 „Învăţămîntul”, grupa    6.3 „Învăţămînt secundar” şi grupa 6,8 „Învăţămînt mediu de specialitate” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

1520596,2
1361600,9
114075,5
14451,3
30537,5
Cheltuieli curente
100
1367753,5
1245129,2
108282,0
14411,3
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
490164,8
439756,4
49915,0
493,4
 
Cheltuieli capitale
200
152842,7
116471,7
5793,5
40,0
30537,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
8277,1
8277,1
 
 
 
Învăţămîntul
6
1474383,6
1315553,6
113910,2
14451,3
30537,5
Cheltuieli curente
6100
1321609,1
1199150,1
108116,7
14411,3
 

dintre care cheltuieli de personal

6111, 112, 116
489158,1
438785,7
49879,0
493,4
 
Cheltuieli capitale
6200
152774,5
116403,5
5793,5
40,0
30537,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

6241
8277,1
8277,1
 
 
 

Învăţămînt secundar

6
3702658,9
654218,8
33559,0
14451,3
498,8

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6
3
88


702658,9
654218,8
33559,0
14451,3
498,8
Învăţămînt gimnazial
6
3
88
4

93961,0
93961,0
 
 
 
Învăţămînt special
6
3
88
5

104864,9
104268,4
596,5
 
 
Învăţămînt liceal
6
3
88
6

56418,1
55731,0
188,3
 
498,8
Învăţămînt vocaţional-tehnic secundar           
6
3
88
8

410963,6
378189,4
32774,2
 
 
Curriculum şcolar
6
3
88
15

36451,3
22069,0
 
14451,3
 

transferuri la fondurile speciale


 
69,0
 
 
 

Învăţămînt mediu de specialitate

6
8243725,5
171796,8
71928,7
 
 

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6
8
88


243725,5
171796,8
71928,7
 
 

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6
8
88
9

243725,5
171796,8
71928,7
 
 

    în compartimentul „130. Ministerul Culturii”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 6 „Învăţămîntul” şi grupa   6.8 „Învăţămînt mediu de specialitate” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

290703,0
278589,7
12113,3
 
 
Cheltuieli curente
100
267752,6
256331,7
11420,9
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
89244,0
85348,6
3895,4
 
 
Cheltuieli capitale
200
22950,4
22258,0
692,4
 
 

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
16060,0
16060,0
 
 
 
Învăţămîntul
6
103068,1
99328,4
3739,7
 
 
Cheltuieli curente
6100
102373,4
98678,4
3695,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

6111, 112, 116
50377,2
48815,5
1561,7
 
 
Cheltuieli capitale
6200
694,7
650,0
44,7
 
 

Învăţămînt mediu de specialitate

6
842799,4
39630,6
3168,8
 
 

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6
8
88


42799,4
39630,6
3168,8
 
 

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6
8
88
9

42799,4
39630,6
3168,8
 
 

    în compartimentul „131. Ministerul Justiţiei”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 4 „Justiţia” şi grupa   4.6 „Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

665505,2
575081,0
73704,2
 
16720,0
Cheltuieli curente
100
597671,0
530058,2
67612,8
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
257227,4
224638,1
32589,3
 
 
Cheltuieli capitale
200
67834,2
45022,8
6091,4
 
16720,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
28000,0
25000,0
3000,0
 
 
Justiţia
4
164143,8
97304,4
66839,4
 
 
Cheltuieli curente
4100
148404,6
87073,6
61331,0
 
 

dintre care cheltuieli de personal

4111, 112, 116
66819,3
35458,6
31360,7
 
 
Cheltuieli capitale
4200
15739,2
10230,8
5508,4
 
 

dintre care investiţii capitale în construcţii

4241
3000,0
 
3000,0
 
 

Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe

4
6109436,3
42836,3
66600,0
 
 
Justiţia
4
6
40


109436,3
42836,3
66600,0
 
 

Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor

4
6
40
8

25741,6
25367,5
374,1


Expertiză legală
4
6
40
9

12101,1
10301,1
1800,0


Sistem integrat de informare juridică

4
6
40
10

1416,0
766,0
650,0


Stare civilă
4
6
40
11

57650,9

57650,9


Armonizare a legislaţiei

4
6
40
14

2453,9
2453,9Administrare judecătorească

4
6
40
15

3947,8
3947,8
 
 
 

Apostilare a actelor publice

4
6
40
17

6125,0

6125,0    în compartimentul „132. Ministerul Apărării”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi partea generală a grupei principale 3 „Apărarea naţională” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

600007,1
574513,1
25494,0
 
 
Cheltuieli curente
100
587295,3
564457,1
22838,2
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
225372,5
220764,8
4607,7
 
 
Cheltuieli capitale
200
12711,8
10056,0
2655,8
 
 

Apărarea naţională

3
380287,3
354793,3
25494,0
 
 
Cheltuieli curente
3100
367575,5
344737,3
22838,2
 
 

dintre care cheltuieli de personal

3111, 112, 116
225372,5
220764,8
4607,7
 
 
Cheltuieli capitale
3200
12711,8
10056,0
2655,8
 
 

    în compartimentul „133. Ministerul Afacerilor Interne”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 5 „Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”, grupa 5.2 „Trupe de carabinieri” şi grupa  5.5 „Poliţia de frontieră” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total

1993156,8
1915551,1
65392,2
 
12213,5
Cheltuieli curente
100
1877057,4
1816221,3
60836,1
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
1076783,9
1067760,9
9023,0
 
 
Cheltuieli capitale
200
116099,4
99329,8
4556,1
 
12213,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
15500,0
15500,0
 
 
 

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5
1532263,6
1454758,1
65292,0
 
12213,5
Cheltuieli curente
5100
1416164,2
1355428,3
60735,9
 
 

dintre care cheltuieli de personal

5111, 112, 116
1075487,8
1066464,8
9023,0
 
 
Cheltuieli capitale
5200
116099,4
99329,8
4556,1
 
12213,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

5241
15500,0
15500,0
 
 
 

Trupe de carabinieri

5
281773,3
80155,8
1617,5
 
 
Afacerile interne
5
2
35


81773,3
80155,8
1617,5
 
 
Trupe de carabinieri
5
2
35
4

81773,3
80155,8
1617,5
 
 

Poliţia de frontieră

5
5264772,1
263716,6
1055,5
 
 
Afacerile interne
5
5
35


264772,1
263716,6
1055,5
 
 

Management al frontierei

5
5
35
6

264772,1
263716,6
1055,5
 
 

    în compartimentul „249. Fondul de Investiţii Sociale”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi grupa principală 6 „Învăţămîntul” vor avea următorul cuprins:

Cheltuieli, total

406466,1
2444,0
 
 
404022,1
Cheltuieli capitale
200
406466,1
2444,0
 
 
404022,1
Învăţămîntul
6
375263,7
 
 
 
375263,7
Cheltuieli capitale
6200
375263,7
 
 
 
375263,7

Învăţămînt preşcolar

6
1375263,7
 
 
 
375263,7

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6
1
88


375263,7
 
 
 
375263,7
Educaţie timpurie
6
1
88
2

375263,7
 
 
 
375263,7

    în compartimentul „200. Acţiuni generale”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale 20 „Activităţile şi serviciile neatribuite   la alte grupe principale”, grupa 20.5 „Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” şi grupa principală 23 „Creditarea netă” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli, total
 
 
 
 
 
6596516,3
6596516,3
 
 
 

Cheltuieli curente

 
 
 
 
100
6274277,3
6274277,3
 
 
 

Cheltuieli capitale

 
 
 
 
200
450606,0
450606,0
 
 
 

Creditarea netă

 
 
 
 
600
-128367,0
-128367,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20
 
 
 
 
4446313,4
4446313,4
 
 
 
Cheltuieli curente
20
 
 
 
100
3995707,4
3995707,4
 
 
 
Cheltuieli capitale
20
 
 
 
200
450606,0
450606,0
 
 
 
 

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

20
5
 
 
 
451236,0
451236,0
 
 
 

Transferuri între administraţia publică de diferite nivele

20
5
11
 
 
451236,0
451236,0
 
 
 

Raporturi interbugetare cu destinaţie specială

20
5
11
2
 
451236,0
451236,0
 
 
 
 
Creditarea netă
23
 
 
 
 
-128367,0
-128367,0
 
 
 
Creditarea netă
23
 
 
 
600
-128367,0
-128367,0
 
 
 

    compartimentul „TOTAL” va avea următorul cuprins:
TOTAL
Cheltuieli, total

28606842,2
24009506,1
771875,3
473835,9
3371693,9
Cheltuieli curente
100
21686134,4
20725787,3
673811,6
286604,5
 

transferuri la fondurile speciale


 
69,0
 
 
 

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116
4318264,7
4094986,5
220485,5
2792,7
 
Cheltuieli capitale
200
7049074,8
3412085,8
98063,7
187231,4
3371693,9

transferuri la fondurile speciale


 
20000,0
 
 
 

dintre care investiţii capitale în construcţii

241
178945,7
173694,3
5251,4
 
 
Creditarea netă
600
-128367,0
-128367,0
 
 
 

    6. Anexa nr. 3:
    la poziţiile „TOTAL”, în ambele cazuri, cifrele „2443236,1” şi „252012,8” se substituie, respectiv, cu cifrele „2452236,1” şi „261012,8”;
    compartimentul „Consiliul Superior al Magistraturii”:
    la poziţiile „Consiliul Superior al Magistraturii”, „Justiţia” şi „Instanţe judecătoreşti”, cifrele „44066,3” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „59540,0”;
    după poziţia „Reconstrucţia sediului Judecătoriei sectorului Botanica, str. N. Zelinski nr. 13, municipiul Chişinău” se introduc  două poziţii noi cu următorul cuprins:

Reconstrucţia sediului Judecătoriei sectorului Rîșcani, str. Kiev nr. 3, municipiul Chişinău


4
3
40
05
6000,0
6000,0


Reconstrucţia sediului Judecătoriei sectorului Buiucani, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 200, municipiul Chişinău


4
3
40
05
9473,7
9473,7    compartimentul „Ministerul Economiei”:
    la poziţia „Ministerul Economiei”, cifrele „192372,3” şi „63102,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „209372,3” şi „80102,5”;
    la poziţia „Complexul pentru combustibil şi energie”, cifrele „189372,3” şi „60102,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „209372,3” şi „80102,5”;
    la poziţiile „Reţele de gaze” şi „Proiectul „Conducta de interconectare a sistemului de transport de gaze naturale din România cu sistemul de transport de gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni””, cifrele „89131,8” şi „58002,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „109131,8” şi „78002,5”;
    grupa principală „Alte servicii legate de activitatea economică” se exclude;
    compartimentul „Ministerul Justiţiei”:
    la poziţia „Ministerul Justiţiei”, cifrele „61865,7” şi „42145,7” se substituie, respectiv, cu cifrele „46392,0” şi „26672,0”;
    la poziţiile „Justiţia” şi „Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe”, cifrele „18473,7” se substituie cu cifrele „3000,0”, iar cifrele „15473,7” se exclud;
    poziţia „Construcţia Palatului Justiţiei, municipiul Chişinău” se exclude;
    compartimentul „Ministerul Apărării” se exclude;
    compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne”:
    la poziţiile „Ministerul Afacerilor Interne” şi „Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”, cifrele „19500,0” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „15500,0”;
    la poziţiile „Trupe de carabinieri” şi „Reconstrucţia blocului administrativ al Unităţii militare nr. 1001, str. Doina nr. 102, municipiul Chişinău”, cifrele  „2250,0” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „1250,0”;
    la poziţia „Poliţia de Frontieră”, cifrele „9750,0” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „6750,0”;
    la poziţia „Construcţia sediului secţiei poliţiei de frontieră „Volintiri”, raionul Ştefan-Vodă”, cifrele „4000,0” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „1000,0”;
    compartimentul „TOTAL”:
    poziţiile „Apărarea naţională” şi „Armata Naţională” se exclud;
    la poziţia „Instanţe judecătoreşti”, cifrele „44066,3” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „59540,0”;
    la poziţia „Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe”, cifrele „18473,7” se substituie cu cifrele „3000,0”, iar cifrele „15473,7” se exclud;
    la poziţia „Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”, cifrele „62892,0” şi „46172,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „58892,0” şi „42172,0”;
    la poziţia „Trupe de carabinieri”, cifrele „2250,0” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „1250,0”;
    la poziţia „Poliţia de Frontieră”, cifrele „9750,0” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „6750,0”;
    la poziţia „Complexul pentru combustibil şi energie”, cifrele „195372,3” şi „66102,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „215372,3” şi „86102,5”;
    la poziţia „Reţele de gaze”, cifrele „95131,8” şi „64002,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „115131,8” şi „84002,5”;
    poziţiile „Alte servicii legate de activitatea economică” se exclud.
    7. Anexele nr. 4, 5 şi 6 se substituie cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Igor CORMAN

    Nr. 106. Chişinău, 19 iunie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3