HGC550/2014
ID intern unic:  353848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 550
din  09.07.2014
privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 596
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21-24, art. 79), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte, cu începere de la 1 octombrie 2014, salariul minim pe ţară în cuantum de 1000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore  (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 5,92 lei pe oră.
    În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămînă, salariul minim orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 15 din 19 ianuarie 2009 „Privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art. 43).

    PRIM-MINISTRU                                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                  Andrian Candu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                      Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                  Anatol Arapu

    Nr. 550. Chişinău, 9 iulie 2014.