OMFC92/2014
ID intern unic:  353862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 92
din  07.07.2014
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 958     Data intrarii in vigoare : 18.07.2014
    În temeiul articolului 7 alineatul (5) al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”, se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget””, se introduc tipurile 935 şi 936 cu următoarele denumiri:
    „935 Inventarierea transfrontalieră a solurilor degradate – CRING,
    936 Instrumentul transfrontalier de management al deşeurilor pentru localităţile rurale – CBCRurWaste”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                  Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 92. Chişinău, 7 iulie 2014.