HBN134/2014
ID intern unic:  353886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 134
din  10.07.2014
cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată
şi în scop numismatic a unor monede comemorative
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 982     Data intrarii in vigoare : 18.07.2014
    În temeiul art. 5 lit (g), 11, 26 lit (f), 57 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 278 din 16 aprilie 2014 „Cu privire la emiterea monedelor comemorative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art. 304), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pun în circulaţie, la data de 21 iulie 2014, ca mijloc de plată şi în scop numismatic, trei monede comemorative, conform Anexei, cu următoarele tematici:
    1) Seria „Evenimente istorice”:
    20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova;
    125 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
    2) Seria „Monumentele Moldovei”:
    Lumînarea Recunoştinţei.
    2. Comercializarea monedelor comemorative se va efectua prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei şi  băncilor licenţiate.
    3. Băncile licenţiate stabilesc independent preţul de vânzare al monedelor comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.
    4. Monedele comemorative sînt acceptate ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea lor nominală.
    5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                            Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 134. Chişinău, 10 iulie 2014.


    anexa