HGO616/2014
ID intern unic:  353922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 616
din  21.07.2014
privind angajarea răspunderii asupra proiectului
de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330
din 23 decembrie 2013
Publicat : 21.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 206-208     art Nr : 614
    În temeiul art.1061 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50, art.237), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013.
    2. Se declară angajarea răspunderii politice a Guvernului asupra proiectului de lege menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Nr. 616. Chişinău, 21 iulie 2014.


Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.9-13, art.20), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „4723575,2” şi „4973575,2” se substituie cu cifrele „4654499,8” şi „4904499,8”.
    2. Anexa nr.1:
    compartimentul I:
    la poziţia „I. Venituri, total”, cifrele „4723575,2” se substituie cu cifrele „4654499,8”;
    la poziţia „4. Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern”, cifrele „2234556,6” se substituie cu cifrele „2175481,2”;
    la poziţia „6. Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii”, cifrele „34220,0” se substituie cu cifrele „24220,0”;
    compartimentul II:
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifrele „4973575,2”se substituie cu cifrele „4904499,8”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifrele „4531200,9” se substituie cu cifrele „4521200,9”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele „109393,6” se substituie cu cifrele „60318,2”;
    la poziţia „3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)”, cifrele „46893,6” se substituie cu cifrele „36893,6”.
    3. Anexa nr.2:
    la poziţia „3. Subprogramul „Asistenţa medicală primară”, inclusiv medicamente compensate”, cifrele „1372064,2” şi „226033,2” se substituie cu cifrele „1362064,2” şi „216033,2”;
    la poziţia „8. Subprogramul „Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii”, cifrele „46893,6” se substituie cu cifrele „36893,6”;
    la poziţia „9. Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele „109393,6” se substituie cu cifrele „60318,2”.

    Preşedintele  Parlamentului