HGA559/2014
ID intern unic:  353933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 559
din  16.07.2014
pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea
Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la
Valletta la 10 aprilie 2014
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 623
    Abrogată prin HG4 din 25.02.15, MO46-51/27.02.15 art.20

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la Valletta la 10 aprilie 2014.

    PRIM-MISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Natalia Gherman
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                                         Oleg Efrim

    Nr. 559. Chişinău, 16 iulie 2014.