OMFC100/2014
ID intern unic:  354000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 100
din  11.07.2014
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 987     Data intrarii in vigoare : 25.07.2014
    În temeiul articolului 7, alineatul (5) al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În anexa nr.3 “Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare”:
    1.1. Articolul 251.00 “Crearea rezervelor de stat” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    251.00 “Crearea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare”.
    1.2. După articolul 252.00 “Crearea tezaurului de stat” se introduce articolul 253.00, care se expune în următoarea redacţie:
    253.00 “Păstrarea şi deservirea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare”.
    2. În anexa nr.9 “Indicaţii metodice privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare”:
    2.1. Conţinutul articolului 251.00 ” Crearea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    “Articolul 251.00 “Crearea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare”
    include cheltuielile privind procurarea bunurilor materiale pentru crearea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare, în conformitate cu actele normative.”.
    2.2. După descrierea articolului 252.00 “Crearea tezaurului de stat” se completează cu descrierea articolului 253.00 şi se expune în următoarea redacţie
    “Articolul 253.00 “Păstrarea şi deservirea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare”
    include cheltuielile pentru păstrarea, deservirea şi transportarea materialelor din rezervele materiale de stat şi de mobilizare, în conformitate cu actele normative.”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, şi se pune în aplicare începînd cu etapa de elaborare a proiectului de buget pe anul 2015.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                   Anatol ARAPU

    Nr. 100. Chişinău, 11 iulie 2014.