OMFC103/2014
ID intern unic:  354001
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 103
din  15.07.2014
cu privire la modificarea Registrului auditorilor
 interni certificaţi din sectorul public
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 988     Data intrarii in vigoare : 25.07.2014
    În vederea realizării prevederilor art.29, lit.g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.97 din 1 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.146-151, art.1039) se modifică şi se expune conform redacţiei anexate.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                           Anatol ARAPU

    Nr. 103. Chişinău, 15 iulie 2014.


    anexa