OIFPSC998/2014
ID intern unic:  354069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 998
din  10.07.2014
cu privire la operarea unor modificări şi completări
la Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 1043     Data intrarii in vigoare : 10.07.2014
    În conformitate cu art. 161 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2007, ediţie specială) cu modificările ulterioare, precum şi în scopul asigurării evidenţei contribuabililor, stabilirii procedurii de atribuire a codului fiscal şi efectuării înscrierilor în Registrul fiscal de stat,
ORDON:
    1. În Instrucţiunea privind evidenţa cotribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012 (Monitorul Oficial nr.99-100 din 25.05.2012) se efectuează următoarele modificări şi completări:
    a) în partea introductivă a Ordinului sintagma “art.162 alin.(1) lit.a), art.164 alin.(4) lit.d), art.168 alin.(1) lit.b)” se substituie prin sintagma “art. 161 alin. (1)”;
    b) la pct. 28 cifra “30” se substituie cu cifra “60”;
    c) la pct. 52 subpunctul 2) se exclude lit. b).
    2. Prezentul ordin se pune în aplicare din data semnării.
    3. Direcţia metodologie, evidenţă şi statistică fiscală a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 998. Chişinău, 10 iulie 2014.