DPO1252/2014
ID intern unic:  354090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1252
din  22.07.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 478
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    MIRONOV Oxana      -    la Judecătoria Donduşeni
    PURICI Ghenadie        -    la Judecătoria Soroca
    UZUN Svetlana            -    la Judecătoria Taraclia.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1252-VII. Chişinău, 22 iulie 2014.