DPM1253/2014
ID intern unic:  354095
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1253
din  23.07.2014
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 479
    MODIFICAT
   
DP1308-VII din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.566
   
DP1278-VII din 01.08.14, MO223-230/08.08.14 art.525
    DP1264-VII din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.523

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a contribuţiei la promovarea reformelor bazate pe valorile şi standardele europene, pentru merite deosebite în asigurarea negocierii, semnării şi ratificării Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, aportul la liberalizarea regimului de vize cu statele membre ale UE şi ale spaţiului Schengen şi activitate intensă în vederea sporirii prestigiului ţării pe plan internaţional, se conferă:
„Ordinul Republicii” următorilor:
    CORMAN Igor                -   Preşedinte al Parlamentului
    GHERMAN Natalia          -   viceprim-ministru, ministru  al afacerilor
                                                  externe şi integrării europene
    GUŢU Ana                       -   preşedinte al Comisiei pentru politică
                                                 externă şi integrare europeană a Parlamentului
    LEANCĂ Iurie                 -   Prim-ministru
    LUPU Marian                   -   deputat în Parlament, ex-Preşedinte al Parlamentului
    PALIHOVICI Liliana        -   vicepreşedinte al Parlamentului
    PĂDURARU Ion              -   secretar general al Aparatului
                                                  Preşedintelui Republicii Moldova
    PLAHOTNIUC
    Vladimir                           -    ex-prim-vicepreşedinte al Parlamentului
    STRELEŢ Valeriu            -    deputat în Parlament;
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    BODRUG Oleg               -    vicepreşedinte al Parlamentului
    BUMACOV Vasile         -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    CANDU Andrian            -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    COJOCARU Vadim       -    deputat în Parlament
    USATÎI Andrei               -    ministru al sănătăţii;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    APOLSCHI Raisa          -    preşedinte al Comisiei juridice,
                                                numiri şi imunităţi a Parlamentului
    ARAPU Anatol               -    ministru al finanţelor
    ARHIRE Anatolie           -    deputat în Parlament
    BODIU Victor                -    secretar general al Guvernului
    CALMÎC Octavian         -    viceministru al economiei
    CARPOV Eugen             -    viceprim-ministru
    CĂRĂUŞ Maria             -    viceministru al finanţelor
    CIOBANU Maria           -    deputat în Parlament  
    EFRIM Oleg                    -   ministru al justiţiei
    FILIP Pavel                     -    ministru al tehnologiei informaţiei şi
                                                 comunicaţiilor
    GHILEŢCHI Valeriu       -    deputat în Parlament
    RECEAN Dorin               -    ministru al afacerilor interne
    POTÎNG Tatiana              -    viceprim-ministru
    SANDU Maia                  -    ministru al educaţiei
    ŢAP Iurie                         -    deputat în Parlament
    ŢURCANU Vladimir        -    consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
    VLAH Petru                     -    deputat în Parlament;  
   
[Compartiment modificat prin DP1308-VII din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.566]
    [Compartiment modificat prin DP1264-VII din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.523]
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    AGACHE Angel                -    deputat în Parlament
    BOTNARI Vasile              -    ministru al transporturilor şi infrastructurii
                                                   drumurilor
    CREANGĂ Ştefan             -    viceministru al finanţelor
    CUJBĂ Daniela                 -    director general de direcţie generală la
                                                   Ministerul Afacerilor Externe şi
                                                    Integrării Europene
    DIACONU Sergiu             -    viceministru al afacerilor interne
    FOLTEA Vasile                 -    director adjunct al Centrului Naţional
                                                    pentru Protecţia Datelor cu Caracter
                                                    Personal
    GROSU Vladimir               -    viceministru al justiţiei
    GUŢU Viorel                     -    ex-viceministru al agriculturii şi industriei
                                                    alimentare
    IONESII Inga                    -    şef de direcţie la Ministerul Economiei
    MORARI Daniela              -    director adjunct de direcţie generală la
                                                    Ministerul Afacerilor Externe şi
                                                    Integrării Europene
    POALELUNGI Olga         -    director al Biroului migraţie şi azil
                                                    al Ministerului Afacerilor Interne
    PURICE Dorin                   -    şef al Poliţiei de Frontieră a Ministerului
                                                    Afacerilor Interne
    REVENCO Ana                -    director al Centrului pentru combaterea
                                                    traficului de persoane al Ministerului
                                                   Afacerilor Interne
    TARLEV Vitalie                -    viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                                   comunicaţiilor
    VASILACHE Ana            -    viceministru al apărării
    VEREBCEANU Vitalie     -    director de direcţie generală la Centrul Naţional
                                                   Anticorupţie.
    [Compartiment modificat prin DP1278-VII din 01.08.14, MO223-230/08.08.14 art.525]

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1253-VII. Chişinău, 23 iulie 2014.