DPO1254/2014
ID intern unic:  354098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1254
din  23.07.2014
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 480
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la implementarea tehnologiilor performante în domeniile cadastru, geodezie şi relaţii funciare şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    NAGORNEAC Serghei    -    director al Institutului de Geodezie,
                                                   Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru
                                                   „INGEOCAD”
    OVDII Maria                    -    şef de direcţie la Agenţia Relaţii Funciare
                                                   şi Cadastru;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BUZU Olga                       -    şef de serviciu la Agenţia Relaţii Funciare
                                                   şi  Cadastru
    CIOBANU Vladimir          -    fost şef de direcţie la Agenţia Relaţii Funciare
                                                   şi  Cadastru
    GÎNJU Valeriu                   -    vicedirector al Întreprinderii de Stat
                                                  „Cadastru”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1254-VII. Chişinău, 23 iulie 2014.