DPO1255/2014
ID intern unic:  354099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1255
din  23.07.2014
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Victor PASCARI şi Vasilii ŞLIC
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 481
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, contribuţie la ridicarea nivelului de performanţă tehnică a producţiei şi activitate intensă de raţionalizare, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Victor PASCARI      -  inginer-şef al Societăţii pe Acţiuni „Răut”,
                                         municipiul  Bălţi;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Vasilii ŞLIC              -   lăcătuş la Societatea pe Acţiuni „Răut”,
                                         municipiul  Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1255-VII. Chişinău, 23 iulie 2014.