DPC1264/2014
ID intern unic:  354217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1264
din  29.07.2014
pentru modificarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 523
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - La articolul unic al Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014 privind conferirea de distincţii de stat, din compartimentul  «Ordinul „Gloria Muncii” », textul „LUCINSCHI Chiril – preşedinte al Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului” se exclud.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1264-VII. Chişinău, 29 iulie 2014.