LPO142/2014
ID intern unic:  354325
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  17.07.2014
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova
la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi
inovare (2014–2020) – Orizont 2020
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 541
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014–2020) – Orizont 2020, semnat la Bruxelles la 1 iulie 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Consiliul Uniunii Europene despre ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 142. Chişinău, 17 iulie 2014.

  
  acord

    agreement