DPC1308/2014
ID intern unic:  354350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1308
din  11.08.2014
pentru modificarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 566
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - La articolul unic al Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014 privind conferirea de distincţii de stat, din compartimentul  «Ordinul „Gloria Muncii” », textul „DUDOGLO Nicolai – primar al municipiului Comrat” se exclude.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1308-VII. Chişinău, 11 august 2014.