OMAEIE722/2014
ID intern unic:  354455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ORDIN Nr. 722
din  04.08.2014
cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 1207
    În temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Se constată şi se aduce la cunoştinţa publică următoarele:
    1. La data de 20 martie 2014 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 30 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 1183). Textul Acordului se anexează.
    2. La data de 5 iunie 2014 a intrat în vigoare Acordul de colaborare dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 14 aprilie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 134-141, art. 394).
    3. Planul de Acţiuni în domeniile sănătăţii şi medicinei între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Statului Israel pentru anii 2014-2018, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014, a intrat în vigoare la data semnării. Textul Planului de Acţiuni se anexează.
    4. La data de 25 iunie 2014 a intrat în vigoare Acordul de achiziţii şi deservire reciprocă (USA-MDA-02) între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, întocmit la Chişinău şi Stuttgart la 25 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 46 din 24 ianuarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 24-26, art. 56).
    5. Acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020, semnat la Bruxelles la 1 iulie 2014, se aplică provizoriu de la data semnării (Monitorul Oficial nr. 238-246, art. 541).
    6. La data de 8 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării, ratificat prin Legea nr. 317 din 20 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 17-23, art. 46).
    7. La data de 8 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la 31 martie 2014 la Chişinău, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 2 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147- 151, art. 438).
    8. La data de 10 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Belarus privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Minsk la 6 iunie 2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 9 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 153-159, art. 467).
    9. La data de 11 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 57 din 4 aprilie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 104-109, art. 271).
    10. La data de 11 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, PNA 2013, semnat la 26 martie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 521 din 3 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 565).
    11. La data de 11 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 527 din 3 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 571).
    12. La data de 11 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 526 din 3 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 570).
    13. La data de 12 iulie 2014 a intrat în vigoare pentru Republica Moldova Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, întocmit la Bucureşti la 24 noiembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 247 din 24 octombrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 276-280, art. 758).
    14. La data de 15 iulie 2014 a intrat în vigoare pentru Republica Moldova Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, întocmit la Duşanbe la 25 mai 2006, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 78 din 13 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 153-159, art. 340).
    15. La data de 17 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, întocmit la Chişinău la 13 februarie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 358 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 131-141, art. 396).
    16. La data de 18 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 2 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151. art. 437).
    17. Acordul dintre Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind privilegiile şi imunităţile ofiţerilor de legătură detaşaţi de Republica Moldova la Europol, semnat la Haga la 22 iulie 2014, se aplică provizoriu de la data semnării. Textul Acordului se anexează.
    18. La data de 1 august 2014 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea economică şi industrială, semnat la Chişinău la 22 mai 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 9 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 594).
    19.  La data de 2 august 2014 a intrat în vigoare Protocolul pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 30 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 1183). Textul Protocolului se anexează.
    20. Prezentul ordin, însoţit de textele tratatelor indicate la punctele 1, 3, 17 şi 19, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
    ŞI INTERGRĂRII EUROPENE                                               Natalia GHERMAN

    Nr. 722-T-5. Chişinău, 4 august 2014.

    acord