OIFPS1176/2014
ID intern unic:  354493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1176
din  07.08.2014
cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în
calitate de plătitor TVA în conformitate cu standardele
Uniunii Europene
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 1244     Data intrarii in vigoare : 07.08.2014
    În scopul conformării la legislaţia Uniunii Europene şi în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A aproba formularul certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA, potrivit cerinţelor Uniunii Europene.
    2. Prezentul ordin se pune în aplicare din data semnării.
    3. Direcţia metodologie, evidenţă şi statistică fiscală a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 1176. Chişinău, 7 august 2014.

    anexa