DPO1315/2014
ID intern unic:  354503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1315
din  22.08.2014
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Vadim RAILEAN şi Valerian GUSEV
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 578
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului
    Vadim RAILEAN    - colonel de poliţie;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Valerian GUSEV      - locotenent-colonel de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1315-VII. Chişinău, 22 august  2014.