DPO1321/2014
ID intern unic:  354581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1321
din  01.09.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 585
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la procesul de integrare a Republicii Moldova în structurile europene şi pentru merite deosebite în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre ţările noastre, se conferă „Ordinul de Onoare” domnilor:
    Titus CORLĂŢEAN       -    ministru al afacerilor externe al României
    Miroslav LAJCAK         -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                                al Republicii Slovace
    Linas LINKEVICIUS     -    ministru al afacerilor externe al Republicii Lituania
    Radoslaw SIKORSKI    -    ministru al afacerilor externe al Republicii Polone.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1321-VII. Chişinău, 1 septembrie 2014.