HCNPF41/9/2014
ID intern unic:  354618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 41/9
din  22.08.2014
cu privire la aplicarea art. 23 din Legea nr. 171
din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 1281     Data intrarii in vigoare : 05.09.2014
    În vederea asigurării aplicării prevederilor art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), în temeiul art. 1 alin. (2)-(4), art. 5 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”, art. 1, art 3, art. 8, art. 9 şi art. 25 alin. (2) din  Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Persoanele calificate în domeniul evaluării acţiunilor, înregistrate în Registrul persoanelor autorizate ţinut de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, la determinarea preţului echitabil în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”, vor aplica următoarele Standarde Internaţionale de Evaluare, emise de către Consiliul Internaţional pentru Standarde de Evaluare, în funcţie de domeniul de activitate a emitentului şi structura activelor acestuia:
     - IVS 101 ”Termenii de referinţă ai evaluării”;
     - IVS 102 ”Implementare”;
     - IVS 103 ”Raportare”;
     - IVS 200 ”Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi”;
     - IVS 210 ”Imobilizări necorporale”;
     - IVS 220 ”Imobilizări corporale mobile”;
     - IVS 230 ”Drepturi asupra proprietăţii imobiliare”;
     - IVS 233 ”Investiţia imobiliară în curs de execuţie”;
     - IVS 250 ”Instrumente financiare”;
     - IVS 300 ”Evaluări pentru raportarea financiară”;
     - IVS 310 ”Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului”.
    2. La desfăşurarea activităţii de evaluare, în cazul în care este necesară evaluarea altor active decît acţiuni, iar persoana înregistrată în Registrul persoanelor autorizate ţinut de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu deţine persoane calificate în domeniile respective, aceasta le poate contracta sau utiliza rapoartele întocmite de alte persoane autorizate în domeniile respective.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP

    Nr. 41/9. Chişinău, 22 august 2014.