DPO1323/2014
ID intern unic:  354635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1323
din  04.09.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 587
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea securităţii de stat şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II colaboratorului nominalizat în anexa* la prezentul decret;
    Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III colaboratorului nominalizat în anexa* la prezentul decret;
    Medalia „Meritul Militar” colaboratorului nominalizat în anexa* la prezentul decret.
    *Anexa conţine informaţii atribuite la secret de stat şi urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1323-VII. Chişinău, 4 septembrie  2014.