DPO1324/2014
ID intern unic:  354636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1324
din  05.09.2014
privind numirea domnului Serghei POPOVICI
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Comrat
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 588
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Serghei POPOVICI se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1324-VII. Chişinău, 5 septembrie  2014.